Mổ thông dạ dày kết luận: carciom tuyến dạ dày biệt hóa kém, xâm nhập đến thành mạc, xâm nhập thần kinh, di căn mô mạc treo, di căn 26 trên 41 hạch. Bờ phẫu thuật trên và dưới không có tế bào ác tính

Mổ thông dạ dày kết luận: carciom tuyến dạ dày biệt hóa kém, xâm nhập đến thành mạc, xâm nhập thần kinh, di căn mô mạc treo, di căn 26 trên 41 hạch. Bờ phẫu thuật trên và dưới không có tế bào ác tính

Chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi mẹ em năm nay 47 tuổi. Mới mổ thông ở dạ dày được 2 tuần. Mẹ em đã được xuất viện. Khi xuất viện bác sĩ có đưa thông tin bệnh của mẹ em như sau: – carciom tuyến dạ dày biệt hóa kém, xâm nhập đến thành mạc, xâm nhập thần kinh, di căn mô mạc treo, di căn 26 trên 41 hạch. Bờ phẫu thuật trên và dưới không có tế bào ác tính. Bác sĩ đề nghị hóa trị gia đình đang phân vân, không biết nên làm thế nào. Như vậy cho em hỏi bệnh mẹ em tỉ lệ sống sau phẫu thuật là được bao nhiêu năm. Xin bác sĩ tư vấn

Trả lời

Close Menu